Vzorkování odpadní vody

  • vzorky pro rozbor vody odebírají akreditovaní pracovníci do vlastních, štítkem VZORKOVÁNÍ ODPADNÍCH VODoznačených plastových vzorkovnic za přítomnosti obsluhy zákazníka
  • výsledky rozboru zákazník obdrží e-mailem do 1 týdne od odběru vzorků a následně mu bude poštou zaslán protokol spolu s fakturou
  • s protokolem o analýze obdržíte současně i protokol o akreditovaném odběru vzorků

Provádíme tyto stanovení:
BSK5, CHSKcr, RL, EL, NL, PAL A, pH (popřípadě dle provozního řádu či Vašeho požadavku)

 VZORKOVÁNÍ ODPADNÍ VODY V OSTRAVĚ

A OKOLÍ za 1350 Kč bez DPH