O projektu

 

Hlavním cílem projektu je environmentální vzdělávání žáků mateřských, základních škol a gymnázií. Prostřednictvím prezentace prohlubuji znalosti žáků o nakládání s odpady, jejich následným zpracováním a poukazuji na věci vyrobené z recyklátu. Zapojením dětí základních a mateřských škol bude posíleno povědomí dětí o nutnosti chránit životní prostředí a třídit odpad. Do soutěže a sběru se mohou zapojit mateřské a základní školy v Moravskoslezském kraji. Motivací pro děti bude účast školy v soutěži o hodnotné ceny.

 Firmy mohou projekt podpořit darováním odpadních surovin či jejich propagačních předmětů

Odpaďáček sbírá

POUŽITÝ ROSTLINNÝ OLEJ | PAPÍR | PET VÍČKA | AL PLECHOVKY

  • do projektu se mohou zapojit jednotlivci, různé organizace či školy
  • na použitý olej zdarma zapůjčíme 80 l popelnici nebo 50 litrový barel, ostatní suroviny se sbírají do plastových pytlů, papír se svazuje do balíků
  • ŠKOLA SBÍRAJÍCÍ OLEJ DO BARELU DOSTÁVÁ VYPLACENO VÍCE PENĚZ NEŽ ŠKOLA SBÍRAJÍCÍ DO POPELNICE

SOUTĚŽ POKRAČUJE V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 – ZAPOJTE SE I Vy!

 Odvozy jsou zajištěny prostřednictvím smluvních partnerů –  oprávněných osob