Olejový Bandita

Bandita_1490x1490 STAŃ SE „OLEJOVÝM BANDITOU“ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

 • Zapojíte se do smysluplného projektu environmentální výchovy zaměřené na recyklaci a ekologické využití odpadní suroviny
 • Sbíráním tohoto odpadu ušetříte životní prostředí a kanalizační síť před nežádoucím zanesením
 • Přispíváte ke snaze o využití neropných zdrojů v ČR
 • Žáci se naučí, jak správně nakládat s tímto druhem odpadu
 • Zajímavé finanční ohodnocení pro školu – motivační systém
 • Věcné dárky pro žáky

CO NABÍZÍME?

 • Ekologickou likvidaci použitého rostlinného oleje dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
 • Výkup použitého rostlinného oleje z domácností od žáků/pedagogů vaší školy
 • Vykup oleje ze školní jídelny
 • Zdarma dodání nádoby pro sběr oleje, po naplněn nádoby odvezeme a vyměníme za prázdné
 • Potvrzení o ekologické likvidaci

INFORMACE PRO VEDENÍ ŠKOLY

 1. Nádoba pro sběr oleje bude škole dodána v nejbližším možném termínu (jedná se o 50 litrový sud,  popřípadě 80 l popelnici)
 2. Škola umístí sud tak, aby nedošlo k jeho odcizení a nejlépe tam, kde je chladno a tma (sklep, garáž, sklad)- nesmí být vystaven přímému slunci a nesmí být umístěn tam, kde se nachází potraviny
 3. Po naplnění sudu/popelnice  (olejem nebo plastovými láhvemi s olejem) bude sud vyměněn za prázdný
 4. S žádostí o odvoz plného barelu mě prosím kontaktujte pomocí e-mailu info@odpadacek.cz
 5. Minimum oleje pro jeho odvoz ze školy je 50 kg
 6. Odvoz je zajištěn prostřednictvím oprávněné osoby
 7. Sud předáte zaměstnanci sjednané firmy a obdržíte evidenční kartu, ve které bude uvedeno množství odevzdaného oleje
 8. Je vhodné vymezit prostor např. v hodině ekologie a žákům vše vysvětlit
 9. V malých městech a vesnicích je možno vyvěsit letáky a informovat o sběru veřejnost (rozhlas,místní noviny). Občané mohou nosit olej do školy a škola pak za něj dostane peníze, za které může nakoupit školní pomůcky apod.
 10. Na konci soutěže (školního roku) prosím o naskenování evidenční karty + seznamů tříd s množstvím odevzdaného oleje od jednotlivých žáků – součet musí souhlasit s odevzdaným množstvím oleje (může být nižší, nikoliv však vyšší)
 11. Peníze budou vyplaceny po ukončení soutěže popřípadě dle dohody
 12. Finanční odměna pro školu se odvíjí podle nasbíraného množství použitého oleje, výhodnější je sběr do barelů, zde je cena za výkup vyšší, než pokuď olej odevzdáváte v pet lahvích.

 

Firma zajištující odvoz použitého oleje ze škol v Moravskoslezském kraji

Firma zajištující odvoz použitého oleje ze škol v Moravskoslezském kraji

logo viking

Firma zajištující odvoz použitého oleje v Jihočeském kraji

Soutěžní letáky z minulých let