Odpaďáček

 

Ahoj děti, jmenuji se Odpaďáček a starám se o pořádek ve městech. V noci, když spíte, přebírám popelnice s komunálním odpadem a odpadky, které se dají recyklovat dávám do popelnic kam správně patří.  Buď lidé nevědí kam jaký odpad patří nebo to z nějakého důvodu nedělají. Proto jsem tady já, abych Vás naučil kam jaký odpad dávat, aby ho co nejméně končilo na skládce. Mile rád za Vámi přijedu do Vaší školy s prezentací. Naučím vás jak třídit odpad, jak se dále zpracovává a dozvíte se spoustu zajímavých věci.Opdaďáček_1490x1490

 

PREZENTACE

  • Školám, které se zapojí do projektu „ODPAĎÁČEK“ ve sběru použitého oleje, papíru, plechovek nebo PET víček nabízíme prezentaci zdarma.
  • Prezentace je pro školu zdarma za předpokladu, že má zájem zapojit alespoň do sběru použitého oleje a bude řádně sepsána smlouva o spolupráci.
  • V případě, že škola nemá o prezentaci ve škole zájem, zasílám jí emailem.
  • Prezentace je v rozsahu 10-20 minut, dle dotazů žáků.
  • Jestliže se škola nezůčastní sběru, ale měla by zájem pouze o prezentaci, nechť mně kontaktuje pomocí e-mailu info@odpadacek.cz a obratem zašlu cenovou nabídku. Cena za prezentaci se odvíjí na čase stráveném ve škole (počtu dětí) a městě, kde se škola nachází. Prezentaci mohu vytvořit i na Vámi zvolené téma z oblasti ekologie a to v rozsahu jedné vyučovací hodiny.

POJMY

Recyklace – znovuvyužití druhotných surovin

Recyklační symbol – označuje z jakého materiálu, který je recyklovatelný, je daný produkt vyroben

Co lze recyklovat

Co lze recyklovat